Grupa Partner jest lokalnym liderem w zakresie ochrony osób i mienia. Już od ponad dekady świadczymy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych, jak i dla odbiorców indywidualnych, we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Ochrona stacjonarna
Fundamentalną zasadą działania PARTNER SECURITY jest zapewnienie kontrahentowi kompleksowej usługi dającej gwarancję bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia należącego do klienta. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu.

Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta.

Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom niezidentyfikowanym (potencjalnym).

W obiektach chronionych przez PARTNER SECURITY system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej. Ochroniarzom zapewniamy wsparcie dwuosobowej Grupy Interwencyjnej, tak więc rzetelna usługa którą gwarantujemy prowadzona jest w oparciu o nowoczesny sprzęt oraz pracę zespołu ludzi.