Grupa Partner jest lokalnym liderem w zakresie ochrony osób i mienia. Już od ponad dekady świadczymy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych, jak i dla odbiorców indywidualnych, we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Monitoring obiektu z interwencją
Systemu alarmowy podłączony do systemu monitorowania obiektów w znaczący sposób podnosi poziom zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub np. pożarem. Monitoring jest skuteczną i relatywnie najtańszą formą ochrony mienia.

Usługa monitoringu polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną, Internetem lub GSM/GPRS, do lokalnej stacji monitorowania. Stacja obsługiwana jest przez przeszkolonych w tym celu pracowników 24 godziny na dobę.

Do patroli interwencyjnych zatrudniani są wyszkoleni pracownicy. Każdy pojazd, którym porusza się patrol wyposażony jest w nadajnik GPS co pozwala na ustalenie najbliższej jednostki zdarzenia. Posiadamy własną Stację Monitorowania, opartą na najnowszej technologii.