Grupa Partner jest lokalnym liderem w zakresie ochrony osób i mienia. Już od ponad dekady świadczymy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych, jak i dla odbiorców indywidualnych, we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem.
Jakość
NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ

W każdym, nawet tym najdokładniej zaplanowanym i przygotowanym procesie, mogą wystąpić niezgodności, dlatego ciągle czuwamy nad spełnianiem wymogów i nadzorujemy dokumentację oraz jej obieg wewnętrzny i zewnętrzny

Planowanie jakości:

 • przed przystąpieniem do realizacji kontraktu wyznaczamy osobę odpowiedzialną
 • identyfikujemy potrzeby do opracowania planu działania zgodnie z normami jakości
 • opracowujemy i zatwierdzamy plan
 • dopiero po takim przygotowaniu rozpoczynamy realizację umowy
 • cały czas monitorujemy przebieg procesu i jego zgodności z planem oraz zarządzamy jakością
 • wykonujemy audyty systemu zarządzania
 • dbamy o bezpieczne przechowywanie dokumentów i zapisów związanych z ochroną obiektu

Realizując zarządzamy ryzykiem poprzez zespół ds. oceny ryzyka:

 • przystępując do realizacji wszystkich usług dokonujemy szacowania i monitorowania ryzyka
 • badamy techniczne możliwości realizacji
 • dbamy o kompletność dokumentacji technicznej
 • zapewniamy odpowiednio przygotowanych pracowników do realizacji usługi
 • gromadzimy niezbędne środki
 • analizujemy spełnienie przepisów prawa
 • monitorujemy dotrzymanie terminu realizacji
 • zapewniamy ochronę informacji niejawnych