Grupa Partner jest lokalnym liderem w zakresie ochrony osób i mienia. Już od ponad dekady świadczymy usługi ochrony na rzecz klientów biznesowych, jak i dla odbiorców indywidualnych, we wszystkich obszarach związanych z bezpieczeństwem.

Sklep

Informacje
Nasze wartości

Tworzymy nową wartość dla naszych klientów i pracowników poprzez sięganie po nowe technologie, produkty i procesy biznesowe...

Więcej

Jakość

Nawet w najlepiej zaplanowanym i przygotowanym procesie mogą wystąpić niezgodności i dlatego Zarząd naszej spółki powołał Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, który czuwa nad spełnieniem wymogów i nadzoruje dokumentację oraz jej obieg wewnętrzny i zewnętrzny...

Więcej